Polityka prywatności

Polityka prywatności

Informacje ogólne

1.Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony danych osobowych naszych Klientów (dalej zwanych Zamawiającymi/Użytkownikami), korzystających ze sklepu internetowego www.siliabynoblelashes.pl
2.Administratorem danych osobowych jest Silia Lashes Paweł Październy z siedzibą w Łaziskach Górnych (43-170) przy ul.Okrężnej 3, NIP: 6351775793, REGON: 365126043 (dalej jako „Sprzedawca”).
3.Osobą odpowiedzialną za administrowanie danymi osobowymi jest Paweł Październy. Kontakt do administratora: sklep@imperiumrzes.pl

Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
1.Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych. Podstawą opracowania niniejszej polityki jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW.
2.Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania prawa.

Dane zbierane przez Serwis:
1.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności naszego Serwisu, tj. złożenia Zamówienia, realizacji, ewentualnych spraw posprzedażowych.
2.Podczas rejestracji w Serwisie Zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące dane osobowe: imię, nazwisko, dokładny adres dostawy, numer telefonu, adres e-mail (ewentualnie NIP/PESEL).
3.Podczas wizyty na stronie Serwisu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
adres IP,data i czas wizyty na stronie, typ systemu operacyjnego, typ i wersja przeglądarki internetowej, adres strony, z której Użytkownik został przekierowany na stronę naszego Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (w tym: preferencje językowe, domena, wyszukiwania), rozdzielczość ekranu a także rozmiar okna przeglądarki.

Cel zbierania danych, planowany okres ich przechowywania
1.Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą, a także dla celów marketingowych i statystycznych. Dążymy do osiągnięcia najlepszej jakości jednak dane te mogą być potrzebne również w ewentualnym procesie reklamacyjnym.
2.Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów realizacji obsługi Zamówienia, a także celów marketingowych i statystycznych.
3.Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z dnia 9 września 2002 r. Nr 144 poz. 1204), w zależności od udzielenia przez Zamawiającego odrębnej zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego. Informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej lub na numer telefonu Zamawiającego.
Zamawiający może w każdym czasie udzieloną zgodę cofnąć, w tym celu powinien skontaktować się z Administratorem. Zamawiający ma również prawo dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia, prawo do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dodatkowo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl
4.Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu a także do sprawnego korzystania z naszego Serwisu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane dane osobowe.
5.Dane Zamawiającego będą przechowywane na czas realizacji umowy sprzedaży a w dalszym okresie, na potrzeby postępowania posprzedażowego (np. ewentualnych reklamacji).;

Podmioty posiadające dostęp do danych osobowych Zamawiającego
1. Odbiorcą danych osobowych są te podmioty, którym administrator danych ma obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym m.in. Urząd Skarbowy.
2. W przypadku realizacji zamówień za pośrednictwem naszego Serwisu dostęp do następujących danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, adres IP Zamawiającego, posiadają pracownicy obsługujący zamówienie oraz pracownicy działu marketingowego Sprzedawcy. Ponadto dane udostępniane są podmiotom świadczącym Sprzedającemu usługi kurierskie, a także podmiotom realizującym usługi z zakresu księgowości. Posiadamy stosowne umowy ze wszystkimi podmiotami, którym powierzamy wskazane wyżej dane osobowe. Podmioty te są zobowiązane do przestrzegania wszelkich procedur wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
3. W przypadku udziału przez Zamawiającego w programie lojalnościowym bądź akcji promocyjnej organizowanej przez Sprzedającego, dostęp do następujących danych osobowych: imię, nazwisko, wiek, płeć, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, wykształcenie, data urodzenia, posiadają pracownicy obsługujący zamówienie oraz dział marketignowy.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą listownie pod adresem Silia Lashes Paweł Październy, 43-170 Łaziska Górne, ul.Okrężna 3, mailowo: sklep@imperiumrzes.pl

Organem Nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@giodo.gov.pl

Nowości
Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Kurier Inpost) już od 199,00 zł.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl